Aplinkosaugos Politika

2023-08-28

UAB „LUA group“ yra aktyviai Lietuvoje ir Europoje veikianti plastikinių bei aliuminio langų projektavimo ir tiekimo įmonė, valdanti langų ir durų gamybą pagal pažangiausias šios srities technologijas ir siekianti gaminių ilgaamžiškum, ilgesnio gaminio būvio ciklo bei naudojimo klientų patalpose.

Orientuodamiesi į klientų ir rinkos poreikius, įdiegėme ir nuolat tobuliname aplinkosaugos vadybos sistemą, vadovaudamiesi LST EN ISO 14001 standarto reikalavimais.

Kiekvienais metais nustatome realius, aplinkosaugos tikslus pagal įmonės veiklą ir galimybę daryti įtaką, o pasiektus rezultatus analizuojame vidaus auditų ir vadovybės susirinkimų metu. Vadovybė įsipareigoja nuolat gerinti bendrovėje veikiančią vadybos sistemą ir skirti pakankamai išteklių jos tobulinimui.

Visose mūsų veiklos srityse vadovaujamės prisiimtais įsipareigojimais ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimais. Siekdami, kad mūsų žinios bei sprendimai tenkintų suinteresuotųjų šalių reikalavimus, mes nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją ir užtikriname palankią darbo atmosferą. Didelis vadovybės dėmesys yra skiriamas aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos klausimams.

Langų gamyboje naudojamos plastiko, stiklo, aliuminio žaliavos nėra gaminamos iš atsinaujinančiųjų žemės išteklių, todėl suprantame, kad mūsų įmonės veikloje taikomos žaliavų taupymo, broko prevencijos priemonės prisideda prie pradinių žaliavų gamtinių išteklių išsaugojimo Lietuvoje ir svetur. Nuo įmonės įkūrimo dienos pagrindiniu įmonės tikslu buvo ir išlieka rasti optimalius sprendimus medžiagų ir žaliavų taupymui langų ir durų projektavimo, gamybos valdymo, tiekimo paslaugų teikime.

Darydami įtaką tiekėjams ir susijusioms įmonėms diegiant pažangias gamybos technologijas ir prevencines aplinkosaugines, darbuotojų saugos ir sveikatos priemones bei mokydami darbuotojus saugių darbo užduočių atlikimo būdų siekiame mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai ir darbuotojui, mažinti aplinkos taršą ir sužeidimų bei susirgimų tikimybę. Kartu stengiamės būti patikimu partneriu mūsų užsakovams ir tenkinti įmonės veikla suinteresuotųjų šalių lūkesčius.

Direktorius Žilvinas Ignatavičius